Vista de fàbrica

Encaminador CNC
zona de càrrega
embalatge 2
Taller d'embalatge
magatzem
magatzem 2
taller
taller 2
Encaminador CNC
CNC-encaminador 2
màquina d'extrusió
màquina d'extrusió 2